Általános szerződési feltételek

 www.biztosvallalkozosok.hu weboldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha a feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne nyissa meg weboldalunkat.

A www.biztosvallalkozosok.hu weboldalunkat Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

A www.biztosvallalkozosok.hu weboldalunk kívülálló felektől származó, tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak. Az Ön felelőssége hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat. Társaságunk nem felel azokért a veszteségekért, költségekért és károkért amelyek a www.biztosvallalkozosok.hu  weboldal használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

Társaságunk nem felel a www.biztosvallalkozosok.hu weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalak, weboldalak tartalmáért sem. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalakat és weboldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

A www.biztosvallalkozosok.hu  weboldalunkon elérhetővé tett tartalom tekintetében Társaságunk az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén a 13. § szerint intézkedik az adott információ és az információra mutató link eltávolításáról.

A www.biztosvallalkozosok.hu weboldalunkon elhelyezett tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerinti védelem alatt áll.

A www.biztosvallalkozosok.hu weboldalunk használata során a Társaságunk tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

www.biztosvallalkozosok.hu az internetről, illetve saját adatbázisból gyűjtött adatok alapján dönthet az oldara való regisztrációról.(Lásd Bemutatkozás menüpont)

www.biztosvallalkozosok.hu fenntartja a jogot, hogy vizsgálat után a vizsgált céget és annak regisztrációs kérelmét indoklás nélkül elutasítsa.

A www.biztosvallalkozosok.hu internetes oldalunk vonatkozásában keletkező jogvita esetén, a magyar jog az irányadó.